Studio Eudokia logo

Hierontaa. kehonhuoltoa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia Kalliossa, Helsingissä!

Tilaa työpaikkahieronta tai hieroja yrityskäynnille Helsingissä

Järjestämällä työpaikkahieronnan henkilöstöllesi osoitat välittäväsi heistä. Voimme toteuttaa työpaikkahieronnat koko pääkaupunkiseudulla!

Työpaikkahieronnan järjestäminen käytännössä

Järjestämällä hieronnan yrityksen tiloissa tai yritystapahtumassa henkilöstölle tai asiakkaille osoitat huomioivasi ja välittäväsi heistä. Hieronta on helppo toteuttaa ja hoidolla on vaikutusta niin asiakkaan fyysiseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin. Hieronta lisää työhyvinvointia ja -viihtyvyyttä.

Moni yritys tarjoaa hierontamahdollisuutta omille asiakkailleen myös erilaisissa yritystapahtumissa, kuten messut, seminaarit, juhlat sekä esittelytilaisuudet. Lue lisää tapahtumahieronnoista!

Jokaiselle työlle on tyypillistä omanlaisensa tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat sekä työstä tai toimintaympäristöstä johtuvat psyykkiset kuormitustekijät, jotka näkyvät usein lisääntyneenä stressin tunteena. .Hieronnalla voidaan lievittää niin kehon fyysisiä oireita kuin rauhoittaa ja rentouttaa mieltäkin, jolloin myös stressi vähenee.

Esimerkiksi Istumatyöläisellä, kuten toimistotyöläisillä ja autonkuljettajilla, ongelmat kohdistuvat alaselkään, niskahartiaseudulle ja käsiin. Onkin hyvä huomioida, että niskan ja hartiaseudun kireys voi aiheuttaa monenlaisia oireita päänsärkyjä, huimausta, huonoa oloa ja oireita myös alaselkään ja käsiin.

Seisomatyöläistä ja työssään paljon liikkuvaa työntekijää puolestaan vaivaavat usein selän rasittuminen sekä jalkojen väsyminen, puutuminen, kipeytyminen ja turvotus. Käsillään paljon töitä tekevä, kuten rakennusmiehet, hierojat ja parturikampaajat puolestaan kärsivät erilaisista niskahartiaseudun, olka- ja kyynärvarren sekä ranteiden ja sormien kiputiloista ja puutumisesta.

Edellä mainittujen oireiden ja ongelmien ilmaantuminen riippuu paljolti työn luonteesta ja -olosuhteista, toistuvuudesta, työergonomiasta sekä työntekijän omatoimisesta lihashuollosta. Koulutettu hieroja tai ammattitaitoinen kehonhuoltaja hoitaa henkilöstösi ammattitaidolla, jolloin kaikenlaiset lihasjumit, kiputilat, heijasteoireet ja puutumiset tulevat huomioiduksi hoidon yhteydessä. Jos koemme, että asiakkaan oireet kaipaavat tarkempaa selvittelyä niin ohjaamme hänet aina eteenpäin jatkotutkimukseen, etteivät ongelma pääse liian pahaksi.

Näin hyödyt työpaikkahieronnasta

Työpaikkahieronta järjestetään aina räätälöidysti

Työpaikkahieronta järjestetään joko niin että hieroja tulee työpaikalle tekemään hierontoja työaikana tietyin väliajoin tai niin että työntekijät voivat itse valita kenellä hierojalla käyvät ja milloin. Nämä kaksi vaihtoehtoa voidaan myös yhdistää.

Työpaikkahierontakertojen, hoitomuotojen ja hoidon kesto riippuu siitä kuinka monta asiakasta hierontaan on tulossa, monenako päivänä hieronta toteutetaan, onko hieronta kertaluonteinen vai jatkuva, montako hierojaa tarvitaan, millaisia vaivoja työntekijöillä on ja kuinka paljon yritys on valmis panostamaan heihin rahallisesti tai ajallisesti.

Tarjoamme aina valmiin ratkaisun, räätälöitynä yrityksesi tarpeisiin, eikä työpaikkahieronnan järjestäjälle koidu turhaa miettimistä. Käytännön asioista sovitaan aina yksityiskohtaisesti ja sopimusta päivitetään tarpeen mukaan, jolloin vältytään turhilta epäselvyyksiltä.

Esimerkkejä hieronnoista ja hoitoajoista

Paljonko työpaikkahieronta maksaa?

Työpaikkahieronnan hintaan vaikuttavat monet tekijät, joten tarvitsemme tarjouksen antamista varten aina listätietoja.

Tarjousta varten tarvitsemme hierottavien asiakkaiden määrän, hieronta-aikojen pituuden, hierontakertojen tiheyden, myös työpaikan sijainnilla, aikataulutuksella sekä muilla asioilla voi olla vaikutusta hintaan.

Työpaikkahieronnan maksaa joko kokonaan tai osittain työnantaja. Joissakin paikoissa työnantaja mahdollistaa työpaikkahieronnan työajalla tai työpaikan tiloissa, mutta ei osallistu kustannuksiin lainkaan.

Kokemuksesta voimme sanoa, että tilanteissa joissa työnantaja mahdollistaa hieronnan työpaikan tiloissa ja työntekijän omalla ajalla, työntekijän joutuessa maksamaan työpaikkahieronnan kokonaisuudessaan itse, ei siitä tule kovin houkutteleva työpaikkaetu lainkaan.

Tilaa työpaikkahieronta - Näin pääset alkuun

 • Ota yhteyttä ja käydään läpi työpaikkahieronnan tarpeet
 • Henkilöstö voi varata ja käydä hieronnassa työpaikalla sekä  työ- tai vapaa-ajallaan toimipisteessämme
 • Teemme kirjallisen sopimuksen työpaikkahieronnan toteuttamisesta.
 • Jos työnantaja haluaa käyttää verovähennysoikeutta, on työpaikkahierontamahdollisuutta tarjottava koko henkilöstölle. www.vero.fi – Henkilöstöedut verotuksessa – 3.5.1. Työnantajan järjestämä etu)

Selkeät toimintatavat

Hieroja: Kartoittaa yrityksen tarpeet yhdessä järjestävän tahon kanssa ja sopii käytännön asioista

 • Lähettää malliksi ajanvarauslistan tai luo nettiajanvarauskalenterin
 • Tuo työpaikalle mukanaan kaikki tarvitsemansa tarvikkeet ja kannettavan hierontapöydän
 • Järjestää tilan hierontaan sopivaksi
 • Siivoaa jälkensä ja jättää tilat hyvään kuntoon
 • Kehittää ja muuttaa toimintaansa, jos tarvetta ilmenee
 • Ilmoittaa työpaikkahierontakerran peruuntumisesta tai lähettää sovittaessa paikalle luotettavan kollegan
 • Pitää kirjaa niistä asiakkaista, jotka käyvät hieronnassa toimipisteessämme ja laskuttaa heidät tarvittaessa jälkikäteen yritykseltä


Hieronnan järjestäjä:
Sopii hierojan kanssa käytännön järjestelyistä

 • Toimii yhteyshenkilönä ja lomien/poissaolojen aikaan määrittää toisen yhteyshenkilön
 • Tiedottaa työpaikkahierontakerran peruuntumisesta
 • Tiedottaa hieronnasta ja siihen liittyvistä käytännöistä työpaikalla
 • Huolehtii mahdollisesti työpaikan sisäisestä ajanvarauksesta
 • Osoittaa sopivan rauhallisen tilan hierontojen tai muiden hoitojen toteuttamista varten
 • Välittää asiakkailta tulleen palautteen hierojalle, jotta toimintaa voidaan kehittää

Ota yhteyttä ja kysy lisää työpaikkahierontaan liittyen

Täytä yhteystietosi ja lähetä viesti